MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ 299.000 | FREE SHIPPING FROM đ 299.000

sản phẩm xanh trong tầm tay - healthy products affordable to all

Chúng tôi tin - We believe

Chúng tôi tin rằng bạn có thể có mọi thứ: Làn da tỏa sáng, một ngôi nhà phong cách mà không tổn hại đến sức khỏe cũng như hành tinh này. Tất cả những sản phẩm của chúng tôi được làm để giúp bạn đẹp hơn và thấy thoải mái hơn trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

We believe you can have it all: great hair, glowing skin and a stylish home without compromising our health and our planet. All our products are made to help you look good and feel even better about minimizing your impact on the environment.

Những công thức tối ưu - Obsessive formulations

Luôn cần rất nhiều thời gian hơn để phát triển sản phẩm mới. Chúng tôi muốn các công thức của được thử nghiệm kỹ lưỡng qua thời gian, chúng tôi muốn sự tư vấn từ các chuyên gia làm đẹp xanh. Chỉ khi đó, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm từng sản phẩm, không phải trên động vật, mà là chính  bản thân mình. Bởi vì chúng tôi là chính những người kén chọn nhất mà bạn từng biết

It always takes us more time to develop new products. We want our formulas to be reviewed, we want consultancy from clean beauty experts. Then we start testing every single product, not on animals, but on ourselves. Because we are the pickiest people on the planet

An lành, không độc hại - Healthy, not harmful

Bạn có biết hơn 1000 thành phần không được sử dụng ở Châu âu, nhưng vẫn lưu hành ở Mỹ và Châu Á?  Những thành phần này có liên quan đến vấn nạn ung thư, dậy thì sớm và nhiều tác động có hại khác. Không cần thiết phải sợ hãi, bạn có thể tự chọn lọc. Tại ekoko, bạn được bảo vệ, vì chúng tôi chỉ sử dụng các thành phần an toàn và có lợi cho sức khỏe

Did you know that over 1000 unhealthy ingredients are banned in Europe but that they still are used in the US and here in Asia? Did you also know they are linked to cancer, hormone disruption and a bunch of other harmful effects? Don’t get scared; get informed. At ekoko you are protected because we only use safe and healthy ingredients

Cuộc sống bền vững bắt đầu ở đây - Sustainable life starts here