Là con người, là tự nhiên, là vẻ đẹp, là lúc để đổi thay!

KHÔNG PLASTIC - SỐNG HỮU ÍCH

Các loại dầu gội truyền thống cho rằng, bạn cần chai đóng sẵn để giữ chất lượng tiêu chuẩn: Không, họ đã nhầm

Các Bánh dầu gội này có công thức đặc biệt cho mọi loại tóc mà mà không lấy đi lớp dầu tự nhiên trên tóc, và chúng được gói trong giấy gạo có hể phân huỷ hay tái chế dễ dàng. Kết quả là: Tóc mềm, chắc khoẻ, dễ vào nếp. Bánh dầu gội cũng thuần chay, không lạm dụng động vật và an toàn cho tóc nhuộm. Tóc sạch bồng bềnh, luôn mang lại cho bạn năng lượng tích cực.

Các Bánh dầu gội có thể dùng được 50-75 lần gội (với sự bảo quản thích hợp), thay thế cho 4 - 6 chai 250ml sản phẩm chất lỏng truyền thống!