Tiếng Việt
SHOP ONLINE! Miễn phí giao hàng toàn quốc từ 299.000

Chúng tôi tự hào mang đến các sản phẩm có thể refill trong chai nhôm có thể Tái sử dụng và Tái chế. Với đơn hàng refill, bạn sẽ nhận được mẫu để dùng đặt hàng refill cho lần tới và gửi chai rỗng trở về ekoko để Tái đổ đầy. Bạn cần thanh toán tiền gửi chai rỗng nhưng điều vui là sau 10 lần re-fill, chúng tôi sẽ hoàn tiền chai cho bạn!

CÙNG NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ GIẢM RÁC THẢI VÀ BẢO TỒN HÀNH TINH XANH!

(Bạn có thể mang chai riêng của mình để re-fill, tuy nhiên trường hợp này không áp dụng hoàn trả hàng, vì lý do ekoko chỉ cam kết đảm bảo được vệ sinh đối với chai riêng của cửa hàng, với hàng bán ra và hàng nhận về. Chúng tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể đồng ý với điều này).
We are proud offering products that come in re-fillable aluminium bottles that can be re-filled, re-used or re-cycled. With your order you will receive  return sheet that you can use for sending the empty bottle back to us for re-fill. You need to pay the postage for the empty bottle coming back to us but the good thing is that after 10 re-fills we wil refund you the cost of the bottle! 
TOGETHER WE CAN REDUCE LANDFILL AND HELP OUR PLANET!
(you also can bring your own bottle to our store and refill it. However this can not be returned because we can only guarantee our own bottles to be cleaned properly. We are sure you understand this!)