Vui lòng liên hệ và hỏi bất kỳ điều gì bạn cần!
Thông tin chung: info@ekoko-handmade.com
Nếu bạn quan tâm đến Bán sỉ:
1. Tiếng Việt: Ms Lê Thị Huệ Chi - huechi@ekoko-handmade.com - 0982099107
2. Tiếng Anh: Eddy Goseling - eddy@ekoko-handmade.com - 0988104504
Hoặc gửi mẫu thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm!

 

Vui lòng liên hệ!