Vietnam Free shipping from 300.000 vnd | HOTLINE 096 23339527
 - Ekoko-handmade
 - Ekoko-handmade

Khay đựng Catino

Khay đựng xà phòng bằng sứ chắc chắn với hình dáng phong phú và độc đáo. Gồm hai lớp với lỗ thoát nước mặt trên để giữ kho cho xà phòng và nước không chảy ra ngoài. Dễ xả sạch nước và vệ sinh.  Vui lòng ghi chú mẫu bạn muốn khi đặt hàng. Không bao gồm xà phòng!

Kích thước xấp xỉ:  Flora 130 x 75mm; Oval 130 x 95 mm